Viničné - Voľby do VÚC november 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecnyurad@vinicne.sk Podľa VZN č. 9/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane, v článku 2 Vyhradenie miest a určenie plôch: 1/ Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane obce je možné len na týchto miestach a plochách: a. Na zadnej strane troch úradných tabúľ obce, orientovaných k parkovisku umiestnených pred nákupným strediskom "Coop Jednota" na Hlavnej ulici. b. Na reklamných valcoch umiestnených na Hlavnej ulici, a to pri zvonici a pri autobusovej zástavke s označením Viničné, OcÚ. c. Na vyhradenom mieste pevného oplotenia futbalového štadióna na Cintorínskej ulici. 2/ Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.
Chcem vedieť viac

Plán vývozu odpadu v našej obci - rok 2017

Chcem vedieť viac

Viničné - Spoločenský dom - plán akcií 2017

Chcem vedieť viac
Ako vybaviť  
Ako sa k nám dostanete