26.7.2017

Aktuálne oznamy pre občanov

______________________________________________________________________________________________________________

Prerušenie distribúcie elektriny – 02.05.2019

______________________________________________________________________________________________________________

Zisťovanie IKT od 17.04.2019 do 31.05.2019

______________________________________________________________________________________________________________

Deň zeme 27.04.2019

______________________________________________________________________________________________________________

Poďakovanie – Liga proti rakovine – zbierka 11.04.2019

______________________________________________________________________________________________________________

Opatrnosť

______________________________________________________________________________________________________________

Zmeny CP od 14.04.2019 :

cestovný poriadok od 14.04.2019 (010527)

cestovný poriadok od 14.04.2019 (010527)

cestovný poriadok od 14.04.2019 (102427)

cestovný poriadok od 14.04.2019 (102427)

______________________________________________________________________________________________________________

Výzva a upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov

______________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že na obecnom úrade boli ohlásené krádeže na katolíckom aj evanjelickom cintoríne. Žiadame preto občanov, aby si všímali diane na cintorínoch a akékoľvek informácie nahlásili na obecnom úrade.

_____________________________________________________________________________________________________________

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava v súčasnej dobe disponuje voľnými funkčnými miestami najmä na oddelení ochrany a na oddelení výkonu väzby a výkonu trestu a otvorenom oddelení, pričom príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže môže byť  štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada a najmä:

  • spĺňa stupeň vzdelania – minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
  • je bezúhonný a spoľahlivý,
  • je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

O ďalších informáciách ohľadom prijímacieho konania sa záujemcovia môžu informovať telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 208 321 60 a + 421 2 208 321 64, prípadne e-mailom na adrese: natalia.csomorova@zvjs.sk alebo andrea.siskova@zvjs.sk

Propagačná brožúra Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava: Zbor väzenskej a justičnej stráže

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – výzva na opatrnosť občanov v obci

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – obsah 1 100l kontajnerov na tetrapack

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – vypustený rybník a bezpečnosť

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – Verejná kanalizácia (BVS) – vyhlásenie

________________________________________________________________________________________________________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­