26.7.2017

Aktuálne oznamy pre občanov – SPP a porucha osvetlenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. oznamuje občanom, že bude pokračovať v rekonštrukcii plynových rozvodov. Na Brezovej ulici začne s prepájaním rodinných domov zo starého na nové potrubie. Ukončuje sa pokládka nového potrubia na Športovej ulici.

Od štvrtka 27. 07. 2017 sa začne s výkopovými prácami a pokládkou nového plynového potrubia na Záhradnej ulici. Všetky práce budú prerokované s jednotlivými majiteľmi domov na spomínaných uliciach.

­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________

Ďalej oznamujeme, že na osvetlení ulíc Dubová, časti Lipová a nová časť Brezová ja porucha na káblovom zemnom vedení. Z tohto dôvodu osvetlenie nie je funkčné. Na identifikácii miesta poškodenia sa neustále pracuje a po jeho odstránení bude osvetlenie opäť funkčné.

Za pochopenie ďakujeme.

_________________________________________________________________