26.7.2017

Aktuálne oznamy pre občanov – Nové CP, povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných, vykladanie smetných nádob, od 08.09.2018 rekonštrukcia cesty – od 22.10.2018 II.etapa, nové CP od 19.08.2018, ponuka pracovného miesta, výzva na opatrnosť, zber tetrapackov, vypustený rybník, BVS – vyhlásenie

______________________________________________________________________________________________________________

Nové cestovné poriadky platné od 09.12.2018:

cestovný poriadok –  Bratislava – Pezinok – Viničné – Senec

cestovný poriadok – Viničné – Slovenský Grob – Limbach – Pezinok

cestovný poriadok – Bratislava – Slovenský Grob – Viničné – Pezinok

_____________________________________________________________________________________________________________

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

_____________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, aby si svoje smetné nádoby na komunálny odpad / BIO odpad a vrecia na plasty / papier vykladali vždy deň vopred vo večerných hodinách.

Ďakujeme za spoluprácu.

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – BSK – Od 08.09.2018 rekonštrukcia cesty v úseku Senec – Viničné – Pezinok

Z dôvodu zmeny organizácie dopravy medzi Sencom a Viničným dochádza k aktualizácií CP linky 102427. V prvej etape sa bude robiť úsek od Senca po našu obec. Z dopravného hľadiska bude prejazdný jeden pruh cesty a to z Viničného do Senca. Spoje z Pezinka sú bez zmeny, zo Senca smerom Viničné a na Pezinok idú spoje o 9 min skôr, s tým, že budú chodiť po obchádzkovej trase:

– Senec – Veľký Biel – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob s odbočením na Viničné a napojením sa na pôvodnú trasu pri zástavke Viničné, pošta. Odchody spojov z Viničného sú v pôvodnom čase.

CP linky 102427:š

výlukový cestovný poriadok –  rekonštrukcia cesty

Oznam – II. etapa oprava cesty PK- Viničné – SC

Mapa – II.etapa oprava cesty II/503 uzávierka z Viničného do PK

Oznam – dočasná zastávka trhoviska

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že spoločnosť Slovak Lines, a.s. aktualizovala cestovné poriadky prímestských autobusových liniek platných od 19.08.2018, ktoré prechádzajú našou obcou. Platné cestovné poriadky nájdete tu:

cestovný poriadok Bratislava – Senec platný od 19.08.2018

cestovný poriadok Bratislava – Pezinok platný od 19.08.2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava v súčasnej dobe disponuje voľnými funkčnými miestami najmä na oddelení ochrany a na oddelení výkonu väzby a výkonu trestu a otvorenom oddelení, pričom príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže môže byť  štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada a najmä:

  • spĺňa stupeň vzdelania – minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
  • je bezúhonný a spoľahlivý,
  • je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

O ďalších informáciách ohľadom prijímacieho konania sa záujemcovia môžu informovať telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 208 321 60 a + 421 2 208 321 64, prípadne e-mailom na adrese: natalia.csomorova@zvjs.sk alebo andrea.siskova@zvjs.sk

Propagačná brožúra Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava: Zbor väzenskej a justičnej stráže

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – výzva na opatrnosť občanov v obci

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – obsah 1 100l kontajnerov na tetrapack

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – vypustený rybník a bezpečnosť

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – Verejná kanalizácia (BVS) – vyhlásenie

________________________________________________________________________________________________________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­