26.7.2017

Aktuálne oznamy pre občanov – 13.12.2017 pozvánka na OZ, zatvorenie skládky, BVS – vyhlásenie

_______________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na OZ 13122017

_______________________________________________________________________________________________________________

Skládka – oznam o zatvorení do 01.03. 2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – Verejná kanalizácia (BVS) – vyhlásenie

________________________________________________________________________________________________________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­