26.7.2017

Aktuálne oznamy pre občanov – Pozvánka na OZ dňa 28.2.2018, upravený harmonogram vývozov, rekonštrukcia plynárenského zariadenia, zatvorenie skládky, BVS – vyhlásenie

_______________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na OZ dňa 28.02.2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam o zmene harmonogramu separátov na rok 2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o vstupe na pozemok – rekonštrukcia plynárenského zariadenia – obdobie 02/2018-06/2018

________________________________________________________________________________________________________________

Skládka – oznam o zatvorení do 01.03. 2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – Verejná kanalizácia (BVS) – vyhlásenie

________________________________________________________________________________________________________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­