26.7.2017

Aktuálne oznamy pre občanov – 26.04.2018 celodenné školenie, 30.04.2018 pozvánka na stavanie Mája, Štatistický úrad SR, rekonštrukcia plynárenského zariadenia, Poďakovanie LPR, BVS – vyhlásenie

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam o celodennom školení zamestnancov Obecného úradu – 26.04.2018 (štvrtok)

_______________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na stavanie Mája -30.04.2018 (pondelok)

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – Štatistický úrad SR (zisťovanie IKT) od 19.4.2018 do 31.5.2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o vstupe na pozemok – rekonštrukcia plynárenského zariadenia – obdobie 02/2018-06/2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – poďakovanie Ligy proti rakovine – zbierka 13.04.2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – Verejná kanalizácia (BVS) – vyhlásenie

________________________________________________________________________________________________________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­