26.7.2017

Aktuálne oznamy pre občanov – Dovolenka Dr. Töröková, nové CP od 19.08.2018, Deň vo vinohradoch 8.9.2018, 810. výročie, ponuka pracovného miesta, vyhlásenie volieb HK, výzva na opatrnosť, zber tetrapackov, vypustený rybník, BVS – vyhlásenie

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že Dr. Töröková si čerpá dovolenku v termíne od 13.8.2018 do 1.9.2018, zastupovať ju bude Dr.Grňa v Slovenskom Grobe.

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že spoločnosť Slovak Lines, a.s. aktualizovala cestovné poriadky prímestských autobusových liniek platných od 19.08.2018, ktoré prechádzajú našou obcou. Platné cestovné poriadky nájdete tu:

cestovný poriadok Bratislava – Senec platný od 19.08.2018

cestovný poriadok Bratislava – Pezinok platný od 19.08.2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Malokarpatská vínna cesta – deň vo vinohradoch 8.9.2018:

Malokarpatská vínna cesta 8.9.2018 – plagát

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – 810. výročie (15.09.2018)

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava v súčasnej dobe disponuje voľnými funkčnými miestami najmä na oddelení ochrany a na oddelení výkonu väzby a výkonu trestu a otvorenom oddelení, pričom príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže môže byť  štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada a najmä:

  • spĺňa stupeň vzdelania – minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
  • je bezúhonný a spoľahlivý,
  • je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

O ďalších informáciách ohľadom prijímacieho konania sa záujemcovia môžu informovať telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 208 321 60 a + 421 2 208 321 64, prípadne e-mailom na adrese: natalia.csomorova@zvjs.sk alebo andrea.siskova@zvjs.sk

Propagačná brožúra Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava: Zbor väzenskej a justičnej stráže

_______________________________________________________________________________________________________________

Vyhlásenie voľby HK obce Viničné – 22.08.2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – výzva na opatrnosť občanov v obci

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – obsah 1 100l kontajnerov na tetrapack

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – vypustený rybník a bezpečnosť

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznam – Verejná kanalizácia (BVS) – vyhlásenie

________________________________________________________________________________________________________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­