apríl 27, 2017

Harmonogram akcií

!!! Obecný úrad vo Viničnom si vyhradzuje právo zmeny v Pláne akcií 2017 !!!

Plán akcií 2017

Pravidelné akcie v halách Spoločenského domu