jún 14, 2017

Harmonogram akcií

Obecný úrad vo Viničnom si vyhradzuje právo zmeny v Pláne akcií 2017.

Plán akcií 2017

Pravidelné akcie v halách Spoločenského domu