september 19, 2018

Harmonogram akcií

Obecný úrad vo Viničnom si vyhradzuje právo zmeny v Pláne akcií 2018.

Plán akcií 2018

Pravidelné akcie v halách Spoločenského domu Viničné na rok 2018