máj 5, 2016

História paralympijskej ľukostreľby

História paralympijskej ľukostreľby

Prvý športový klub telesne postihnutých športovcov, ktorí sa začali venovať lukostreľbe vznikol v roku 1992 v Kežmarku. Zakladateľom bol Vladimír Majerčák. O členstvo v klube vtedy požiadalo 30 záujemcov. Postupne pribúdali zriadenci ústavov a zdravotných zariadení, kde sa telesne postihnutí ľudia združovali. Už o 3 roky neskôr slovenskí telesne postihnutí lukostrelci zaznamenali prvé medzinárodné úspechy.

1995 Vladimír Majerčák 10. miesto Majstrovstvá Európy v halovej lukostreľbe
1995 Vladimír Majerčák 10. miesto Majstrovstvá Európy v terčovej lukostreľbe
1997 Vladimír Majerčák 2. miesto Majstrovstvá Európy v halovej lukostreľbe
1997 Vladimír Majerčák 2. miesto Majstrovstvá Európy v terčovej lukostreľbe
1999 Vladimír Majerčák 1. miesto Predparalympijský turnaj v lukostreľbe

V roku 1999 dosiahli slovenskí telesne postihnutí lukostrelci najväčší tímový úspech. Na Majstrovstvách sveta porazili družstvo Kórei. O zlatú medailu sa zaslúžili Majerčák, Lyócsa a Velčic. Po týchto úspechoch prevzal šíp víťazstiev Imrich Lyócsa z Moldavy nad Bodvou.

1998 Imrich Lyócsa 1. miesto Majstrovstvá sveta v terčovej lukostreľbe
2002 Imrich Lyócsa 1. miesto Majtrovstvá Európy v terčovej lukostreľbe
2003 Imrich Lyócsa 1. miesto Majstrovstvá sveta v terčovej lukostreľbe
2005 Imrich Lyócsa 2. miesto Majstrovstvá Európy v terčovej lukostreľbe

Medailové úspechy lukostrelcov s telesným postihnutím na paralympiádach.

2000 Imrich Lyócsa 3. miesto Paralympijské hry Sydney
2004 Imrich Lyócsa 1. miesto Paralympijské hry Atény