06.12.2018

Informácie

_______________________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že v priebehu mesiaca december 2018 budeme občanov  informovať o zbere odpadu za mesiac január 2019. V priebehu mesiaca január 2019 bude harmonogram vývozov platný do 30.6.2019. O ďalšom harmonograme vývozov platných od 01.07.2019 do 31.12.2019 budú občania včas informovaní.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že na obecnom úrade boli ohlásené krádeže na katolíckom aj evanjelickom cintoríne. Žiadame občanov, aby si všímali dianie na cintorínoch a akékoľvek informácie nahlásili na obecnom úrade.

_______________________________________________________________________________________________________________________