06.12.2018

Dôležité oznamy

_______________________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že v priebehu mesiaca december 2018 budeme občanov  informovať o zbere odpadu za mesiac január 2019. V priebehu mesiaca január 2019 bude harmonogram vývozov platný do 30.6.2019. O ďalšom harmonograme vývozov platných od 01.07.2019 do 31.12.2019 budú občania včas informovaní.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, aby si svoje smetné nádoby na komunálny odpad / BIO odpad a vrecia na plasty / papier vykladali vždy deň vopred vo večerných hodinách.

Ďakujeme za spoluprácu.

_______________________________________________________________________________________________________________________