október 26, 2016

Interné smernice

 

Číslo Názov Platné
 001 Smernica o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup obce pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania na Obecnom úrade vo Viničnom 15.05.2015
002 Nariadenie obce Viničné č. 002-2016 o registratúrnom poriadku  13.07.2016
003  Organizačný poriadok Obecného úradu vo Viničnom; Príloha k organizačnému poriadku  26.10.2016
004  Pracovný poriadok  zamestnancov Obce Viničné  26.10.2016