Vaša obec » Úradná tabuľa » Návrhy VZN

Návrhy VZN

07.3.2019 VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách… – NÁVRH