Vaša obec » Úradná tabuľa » Návrhy VZN a int. smerníc

Návrhy VZN a int. smerníc

27.11.2017 NÁVRH – VZN č.3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady…
07.4.2017 NÁVRH VZN č. 02/2017 o výške miestneho poplatku za rozvoj
22.2.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o určení názvovo ulíc v obci Viničné – návrh
29.11.2016 Návrh VZN č. 6/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Viničné
29.11.2016 Návrh VZN č. 7/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
29.11.2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 o Zásadách rozpočtového hospodárenia obce Viničné
29.11.2016 Návrh VZN č. 5/2016 o výške miestneho poplatku za rozvoj
18.10.2016 Návrh VZN o určení školského obvodu