Vaša obec » Úradná tabuľa » Oznamy

Oznamy

12.12.2017 Oznam o dražbe – 12.1.2018 – Ing. Vladimír Válek
06.12.2017 Oznam o uložení zásielky na OcÚ – Mgr. Vladimír Palov
06.12.2017 Projekt otvor srdce – daruj knihu
30.11.2017 Ako sa vyhnúť požiarom v období Vianoc a nového roku
30.11.2017 Oznam o uložení zásielky na Slov. pošte – Michaela Gschwandtner
30.11.2017 Oznam o uložení zásielky na Slov. pošte – Marián Kiss
27.11.2017 NÁVRH – Zmluva o zriadení vecných bremien – obec Viničné a farnosť Viničné
13.11.2017 Oznam o začatí na výrub drevín – Kopčíková
07.11.2017 Zber objemného odpadu – 15.11.2017
07.11.2017 Zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov – od 13.11.2017 do 19.11.2017
07.11.2017 Oznam o zatvorení skládky do 01.03.2018
25.10.2017 Oznam o uložení zásielky na Slov. pošte – Marián Kiss
23.10.2017 Oznam o uložení zásielky na OcÚ – Ján Liďák
19.10.2017 Oznam o uložení zásielky na Slov. pošte – Marián Kiss
18.10.2017 Oznam o začatí na výrub drevín – Jakubcová
16.10.2017 Oznam o uložení zásielky na OcÚ – Andrea Mravcová
10.10.2017 Oznam – zámer spôsobu predaja pozemku – Jusková
10.10.2017 Zber nebezpečného odpadu – 18.10.2017
05.10.2017 Oznam o začatí vykurovacej sezóne
05.10.2017 Oznam o uložení zásielky na Slov. pošte – Mgr. Vladimír Palov
29.9.2017 Oznámenie o zmene ÚP – zaslanie podnetov do 31.10.2017
28.9.2017 Preventívna celoplošná deratizácia – jeseň 2017
28.9.2017 Oznam o uložení zásielky na OcÚ Viničné – Ján Liďák
21.9.2017 Oznam o uložení zásielky na Slov. pošte – Lukáš Humaj
18.9.2017 Oznam Rapid life životná poisťovňa
06.9.2017 Oznam o uložení zásielky na OcÚ Viničné – Andrea Mravcová
24.8.2017 Oznam – zámer spôsobu predaja pozemku – Jusková
24.8.2017 Oznam – zámer spôsobu predaja pozemku – Moravíková
24.8.2017 Oznam – zámer spôsobu predaja pozemku – Madaj
07.8.2017 Igor Zvolenský – oznam o uložení zásielky na pošte
19.7.2017 Oznámenie o strategickom dokumente – program odpadového hospodárstva BSK 2016 – 2020
26.6.2017 Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie
26.6.2017 OR HaZZ Pezinok – Nedajme ohňu šancu
13.6.2017 Oznam – zámer spôsobu predaja pozemku – Boháčoví
06.6.2017 Mgr. Vladimír Palov – oznam o uložení zásielky
26.4.2017 Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
21.4.2017 Zber nebezpečného odpadu – 25.04.2017
18.4.2017 Mgr. Vladimír Palov – Oznam o uložení zásielky na pošte
12.4.2017 22.04.2017 Deň zeme
03.4.2017 Marian Kiss – oznam o uložení zásielky
22.3.2017 Oznam – verejná kanalizácia
22.3.2017 Výberové konanie – referent stavebného úradu
17.3.2017 Vladimira Bilová – oznam o uložení zásielky
24.2.2017 Oznam o zámere spôsobu prevodu majetku obce
24.2.2017 Výberové konanie na pozíciu správcu spoločenského domu
16.2.2017 Žiadosť o doručenie informácií verejnou vyhláškou – SPP
16.2.2017 Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017
01.2.2017 Oznámenie Miroslav Gráf
04.1.2017 Zámenná zmluva medzi obcou a R. Glausom
29.11.2016 Návrh Zmluvy o založení združenia obcí
28.11.2016 Návrh zámennej zmluvy medzi Obcou Viničné a Róbertom Glausom
27.10.2016 Miroslav Gráf – Oznam o uložení zásielky
25.10.2016 Oznam o dražbe
25.10.2016 Marian Kiss – oznam o uložení zásielky
18.10.2016 Zámer spôsobu prevodu majetku obce
18.10.2016 Marian Kiss – oznam o uložení zásielky
29.9.2016 Vladimír Palov – oznam o uložení zásielky
27.9.2016 Vladimír Palov – oznam o uložení zásielky
02.9.2016 Vladimír Palov – oznam o uložení zásielky
28.6.2016 VZN č. 03/2016
22.6.2016 Obecné zastupiteľstvo
21.6.2016 Zasadanie OZ
18.6.2016 Zasadanie Obecného zastupiteľstva
02.6.2016 Výberové konanie
31.5.2016 Pripomienkové konanie
11.4.2016 Deň ZEME
07.4.2016 Ochrana lesov pred požiarmi