Vaša obec » Úradná tabuľa » Oznamy

Oznamy

26.4.2017 Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
21.4.2017 Zber nebezpečného odpadu – 25.04.2017
18.4.2017 Mgr. Vladimír Palov – Oznam o uložení zásielky na pošte
12.4.2017 22.04.2017 Deň zeme
03.4.2017 Marian Kiss – oznam o uložení zásielky
22.3.2017 Oznam – verejná kanalizácia
22.3.2017 Výberové konanie – referent stavebného úradu
17.3.2017 Vladimira Bilová – oznam o uložení zásielky
24.2.2017 Oznam o zámere spôsobu prevodu majetku obce
24.2.2017 Výberové konanie na pozíciu správcu spoločenského domu
16.2.2017 Žiadosť o doručenie informácií verejnou vyhláškou – SPP
16.2.2017 Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017
01.2.2017 Oznámenie Miroslav Gráf
04.1.2017 Zámenná zmluva medzi obcou a R. Glausom
29.11.2016 Návrh Zmluvy o založení združenia obcí
28.11.2016 Návrh zámennej zmluvy medzi Obcou Viničné a Róbertom Glausom
27.10.2016 Miroslav Gráf – Oznam o uložení zásielky
25.10.2016 Oznam o dražbe
25.10.2016 Marian Kiss – oznam o uložení zásielky
18.10.2016 Zámer spôsobu prevodu majetku obce
18.10.2016 Marian Kiss – oznam o uložení zásielky
29.9.2016 Vladimír Palov – oznam o uložení zásielky
27.9.2016 Vladimír Palov – oznam o uložení zásielky
02.9.2016 Vladimír Palov – oznam o uložení zásielky
28.6.2016 VZN č. 03/2016
22.6.2016 Obecné zastupiteľstvo
21.6.2016 Zasadanie OZ
18.6.2016 Zasadanie Obecného zastupiteľstva
02.6.2016 Výberové konanie
31.5.2016 Pripomienkové konanie
11.4.2016 Deň ZEME
07.4.2016 Ochrana lesov pred požiarmi