Vaša obec » Úradná tabuľa » Rozpočet

Rozpočet

28.11.2017 NÁVRH – rozpočet 2013/2020 – príjmy, výdavky, rekapitulácia
13.6.2017 Záverečný účet obce Viničné za rok 2016
15.12.2016 Rozpočet na roky 2017 – 2019
29.11.2016 Rozpočet 2017-2019 Rekapitulácia – návrh
29.11.2016 Rozpočet na roky 2017-2019 výdavky – návrh
29.11.2016 Rozpočet na roky 2017-2019 – návrh
04.11.2016 Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 a Úprava rozpočtu na rok 2016 č. 7
09.9.2016 Úprava rozpočtu č. 5/2016 po schválení

Rozpočet obce, ZŠ a MŠ na roky 2016 - 2018

Návrh rozpočtu - príjmy na roky 2013 - 2018

Návrh rozpočtu - výdavky na roky 2013 - 2018

Príjmy celkom pre roky 2013 - 2017

Výdavky celkom pre roky 2013 - 2017

Rozpočet na roky 2015 - 2017 obce Viničné

Návrh na úpravu rozpočtu 2014 obce Viničné

Rozpočet na rok 2014 obce Viničné

Návrh na úpravu rozpočtu na roky 2012 - 2016 obce Viničné

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013 obce Viničné

Príjmy celkom 2012 - 2016

Výdavky celkom 2012 - 2016

Úprava rozpočtu č. 4 pre rok 2015