Vaša obec » Úradná tabuľa » Územný plán

Územný plán

18.6.2018 Oznam o začatí prerokovania ÚP obce Viničné – zmeny v ÚP č. 01/2018
29.9.2017 Oznámenie o zmene ÚP – zaslanie podnetov do 31.10.2017
05.9.2016 Územný plán obce – doplnok č. 01/2014
01.5.2016 Mapa územného plánu obce dodatok č. 01/2011
01.5.2016 Mapa územného plánu obce dodatok č. 01/2007
13.3.2016 Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Viničné