Vaša obec » Úradná tabuľa » Voľby a referendum

Voľby a referendum

18.3.2019 Výsledky volieb prezidenta SR v obci Viničné – I. kolo (16.03.2019)
11.3.2019 Vzdanie sa kandidatúry, označenie hlasovacích lístkov, ulice
13.2.2019 Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky – 16.03.2019
04.2.2019 VOĽBY DO EÚ PARLAMENTU – 25.05.2019
04.2.2019 Elektronická adresa na žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
03.2.2019 Oznam – možnosť voliť doma (závažné zdravotné problémy)
03.2.2019 Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie (GDPR)
03.2.2019 Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov (GDPR)
28.1.2019 Menovanie zapisovateľa okrskových volebných komisií
21.1.2019 Určenie volebných okrskov a miestnosti – voľby prezidenta SR 2019
21.1.2019 Vyhradenie miest a určenie plôch pre volebné plagáty
21.1.2019 Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní
21.1.2019 Určenie organizačnotechického pracovníka
21.1.2019 Oznámenie o čase a mieste konania prezidentských volieb
14.1.2019 Informácie pre voliča – voľby prezidenta Slovenskej republiky
14.1.2019 Prezidentské voľby 2019
11.11.2018 Výsledky komunálnych volieb – počty hlasov
11.11.2018 Výsledky komunálnych volieb
05.11.2018 Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov
05.11.2018 Oznam – možnosť voliť doma (závažné zdravotné problémy)
24.10.2018 Informácia pre voliča – pokyn obce
28.9.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZ
28.9.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu
05.9.2018 Vyhradenie miest a určenie plôch pre volebné plagáty v roku 2018
03.9.2018 Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie
03.9.2018 Informácia o spracovaní osobných údajov pre kandidátov
28.8.2018 Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby v roku 2018
28.8.2018 Určenie organizačno-technického pracovníka pre voľby v roku 2018
15.8.2018 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby v roku 2018
15.8.2018 Určenie elektronickej adresy pri delegovaní člena pre voľby v roku 2018
15.8.2018 Výpis z uznesenia č. 32/2018 (určenie počtu poslancov a volebný obvod)
19.7.2018 Počet obyvateľov ku dňu 19.07.2018
10.7.2018 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v slovenskom jazyku – 10.11.2018
10.7.2018 Rozhodnutie o vyhlásení volieb – 10.11.2018
06.11.2017 Výsledky volieb do BSK v obci Viničné – 2017
09.10.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
09.10.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
28.9.2017 Oznámenie o čase a mieste konania volieb
04.9.2017 Vyhradenie miest a určenie plôch pre volebné plagáty
22.8.2017 Elektronická adresa na doručovanie oznámenia
03.7.2017 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v slovenskom jazyku