Vaša obec » Úradná tabuľa » Voľby a referendum

Voľby a referendum

10.7.2018 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v slovenskom jazyku – 10.11.2018
10.7.2018 Rozhodnutie o vyhlásení volieb – 10.11.2018
06.11.2017 Výsledky volieb do BSK v obci Viničné – 2017
09.10.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
09.10.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
28.9.2017 Oznámenie o čase a mieste konania volieb
04.9.2017 Vyhradenie miest a určenie plôch pre volebné plagáty
22.8.2017 Elektronická adresa na doručovanie oznámenia
03.7.2017 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v slovenskom jazyku