apríl 18, 2016

Klub dôchodcov

Jednota dôchodcov na Slovensku,
základná organizácia Viničné

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v obci Viničné bola založená v roku 1994. O dva roky neskôr získala vlastnú klubovú miestnosť, čo umožnilo naplno rozvinúť aktivity organizácie. Klubovňu zrekonštruoval Obecný úrad Viničné vďaka finančnej dotácii z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V tomto roku bola organizácia zmenená na Klub dôchodcov vo Viničnom.

Spoločensko-kultúrne podujatia:

  • Fašiangové posedenie
  • Deň narcisov – organizovaná zbierka na podporu aktivít Ligy proti rakovine
  • oslavy Dňa matiek
  • účasť v alegorickom sprievode na oberačkových slávnostiach vo viničiarskych krojoch
  • stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca Úcty k starším
  • návšteva dlhodobo chorých a bezvládnych občanov pred vianočnými sviatkami
  • silvestrovské posedenie a oslavy vzniku Slovenskej republiky
  • kontrola krvného tlaku a hladiny cukru v krvi (spolupráca so Zväzom diabetikov)
  • spoločné posedenia s jubilujúcimi členmi organizácie
  • zájazdy na termálne kúpaliská

Základné údaje
Rok založenia:  1994
Počet členov:  130

Predsedkyňa: Elena Gažová
Podpredseda: Júlia Machová
Tajomníčka:   Júlia Machová
Pokladník:      Eva Fričová

Členovia výboru Marta Pätoprstá
Marta Bučková
Alžbeta Fričová
Margita Izakovičová

Kontrolórka:         Anna Fričová

dochodcovia01