apríl 16, 2019

Kultúrne akcie

Plán kultúrnych akcií obce Viničné na rok 2019

______________________________________________________________________________________________________________

V roku v prvom polroku 2016 bolo v obci Viničné uskutočnených niekoľko akcií, ktoré organizoval Obecný úrad vo Viničnom prostredníctvom Kultúrnej komisie alebo Občianske združenie Viničiar za podpory obce.

Boli to tieto kultúrne a spoločenské akcie:

 1. Fašiangy spojené a pochovávaním basy.

Akciu organizovalo Občianske združenie Viničiar a jeho spevácky zbor Viničiar za podpory obce formou finančnej dotácie. Akcia bola propagovaná prostredníctvom regionálneho rozhlasu Regina a internetovej stránky obce. Program začal sprievodom, ktorý tvorili konský povoz na ktorom sa viezol „farár“ a „hlavný gazda“. Za konským povozom kráčali muzikanti, členovia speváckeho zboru Viničiar, maškary a ďalší, ktorí sa k sprievodu pripojili. Cestou sa spievali typické fašiangové pesničky, sprievod sa pristavil pri siedmych domoch, kde pán farár požehnával príbytok, gazda vypýtal od hospodára klobásky, vínečko, slaninku a k tomu pridal peknú vinšovačku. Nakoniec vytancoval domácu gazdinú, dievčatá zo zboru zase domáceho gazdu. Domáci pripravili bohaté občerstvenie, koláčiky, pagáčiky, chlebíčky a samozrejme pridali aj vínko a kde tu aj nejaké pálenô. Sprievod nakoniec končil v spoločenskom dome a pokračovalo sa kultúrnym vystúpením „pochovávanie basy“, ktoré pripravilo občianske združenie. Dokonca sa podarilo zohnať k base aj strážcov, ktorí tvorili niekdajší baníci z Pezinka oblečení v dobových uniformách. Program bol bohatý a slávil veľký úspech, ktorí diváci nielen z Viničného, ale aj z okolia ocenili potleskom.

Túto akciu podporili sponzori peňažným darom – Lekáreň Šípka, Luma Viničné, s.r.o., Stavebniny BEBA, Celox Viničné, Liggas, s.r.o., M+M Martinec s.r.o., starosta obce, Vedotrans s.r.o., Gulf p. Frič, Mária Jendeková a Aviana Plus Pezinok. Okrem toho to boli sponzori s nepeňažitým vkladom – Kvetinárstvo – M. Pätoprstá, Stolárstvo – V. Ježík, občania obce Viničné – Peter Ulrych, Dušan Haršan, Igor Ries, Anna Kyrinovičová, Mária Grancová – chovprodukt, František Somorovský, Ľudovít Korman, Plutvy – Ľ. Galovič, a Milan Horváth a Ján Granec.

 1. Deň matiek

Program na Deň matiek zostavovala Kultúrna komisia obce spoločne s Obecným úradom:

 1. Vystúpenie detí ZŠ a MŠ
 2. Vystúpenie zmiešaného speváckeho zboru s ruskými ľudovými piesňami
 3. Vystúpenie folklórneho súboru Tancujúce slniečko
 4. Vystúpenie speváckeho zboru Viničiar s kultúrnou vložkou pre francúzskych priateľov.
 5. Vystúpenie sólistu opery SND p. Ivana Ožváta

Úlohy moderátorky sa zhostila p. E. Baričičovú, ktorá aj napriek menšiemu organizačnému chaosu zvládla túto úlohu veľmi dobre.

Ozdobou celého programu bolo vystúpenie sólistu opery SND p. Ivana Ožváta, ktorý naživo zaspieval veľmi známe piesne od Gejzu Dusíka a iné operetné piesne. Na škodu veci bolo to, že veľa divákov, prevažne rodičia s malými deťmi museli odísť skôr a tak spoločenská sála zostala poloprázdna.

Veľmi pekne vyznelo vystúpenie speváckeho zboru Viničiar, ktorý spolu so zástupcom francúzskej dôchodcovskej delegácie z mestečka Saint Maure de Tureraine zaspievali európsku hymnu. Rovnako tak, bolo pekné vystúpenie zmiešaného speváckeho zboru, ktorý zaspieval známe piesne v ruskom jazyku, resp. ukrajinskom jazyku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 1. Deň detí.

Program na Deň matiek organizačne zabezpečovala Kultúrna komisia obce spoločne so starostom Obecného úradu.

Program bol veľmi bohatý, akciu po celý čas moderoval Michal Šípoš. Deťom už pri vstupe boli vydané poukazy na zmrzlinu a boli im pripnuté papierové náramky na ktoré zberali pečiatky potvrdzujúce aktívnu účasť na súťažiach, za čo boli odmenené rôznymi sladkosťami. Dekor art pripravil pre deti rôzne zábavné akcie, súťaže a hry – skákanie, maľovanie a pod., profesionálny vojaci z miestneho vojenského útvaru predviedli ukážky ručných zbraní a útočných nožov, odhalili aj raketovú techniku, lukostrelci zaúčali do tajov strelieb nielen deti ale aj dospelých, koník s vozíkom povozil deti po športovom areáli, na skákacom hrade sa deti vyšantili do sýtosti a deti z občianskeho združenia Slniečko predviedli ľudové tance. Bohužiaľ, počasie sa pokazilo a tak sa nestihol urobiť tradičný palacinkový beh na Galbov mlyn. Tak, či tak deti o palacinky neprišli, tie sa rozdali priamo na ihrisku pod strechou u Ľ. Galoviča.

Túto akciu podporili sponzori peňažným alebo nepeňažným darom:

Stavebniny BEBA, Celox Viničné, Liggas, s.r.o., M+M Martinec s.r.o., starosta obce, Gulf p. Frič, Ľ. Galovič, aHHhhhJánDilan – Milan Horváth, Ján Horváth, Igor a Maroš Prizbul, Jozef Čík, manželia Ján a Anna Škrípoví, fotograf p. Kapitáň.

dsc_1285

 1. Deň úcty k starším 16.10.2016.

Program na Deň úcty k starším organizačne zabezpečovala Kultúrna komisia obce spoločne so starostom Obecného úradu v spoločenskom dome. Akciu moderoval predseda OZ Viničiar Ján Bíž s týmto programom:

 1. Privítanie starostu obce, hostí a občanov
 2. Príhovor starostu
 3. Vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ
 4. Báseň
 5. Vystúpenie detí z folklórneho súboru Tancujúce slniečko
 6. Vystúpenie speváckeho zboru Liturgia zo Slovenského Grobu
 7. Vystúpenie dievčat „Tribaladia“
 8. Vystúpenie speváckeho zboru Viničiar
 9. Posedenie pri guláši.

Kultúrna komisia prizvala na akciu spevácky zbor Liturgia zo Slovenského Grobu, ktorý nám predstavili pekné slovenské ľudové piesne zo svojho repertoáru, čím obohatili túto kultúrnu akciu. Spevácky zbor Liturgia vznikol najprv ako skupina v roku 1995. Od roku 2008 doteraz vedie spevácky zbor Doc. Jozef Gašparovič. Spevácky zbor má v súčasnosti 25 členov a  pôsobí popri Matici slovenskej.

Zámerom do budúcna je prizývať na naše akcie aj spevácke zbory a folklórne skupiny z nášho regiónu.

Rovnako tak naše detičky s MŠ a ZŠ predviedli bohatý a pestrý program s tanečnými a speváckymi vložkami s modernými prvkami.

Detský tanečný folklórny súbor Tancujúce slniečko opäť predviedol pekný a nápaditý program z dielne slovenského folklóru okorenené peknými pesničkami a tancom.

Spevácky zbor Viničiar sa predstavil novými slovenskými ľudovými piesňami aj z regiónu stredného Slovenska. Obecenstvu sa to evidentne páčilo, za čo zbor  odmenilo potleskom.

Novinkou programu bolo pozvanie dievčat z bratislavského tanečného súboru Tribaladia, ktorý pôsobí v Dome kultúry Vajnory. Venuje sa rôznym tanečným štýlom, orientálnym a etnickým tancom. Súbor predviedol ženský cigánsky tanec Mahala a  cigánsky tanec v choreografii vedúcej skupiny Mirky Sivej.

dsc_3739

 1. Katarínska zábava 18.11.2016

Akciu organizovala Kultúrna komisia obce. Komisia zhodnotila akciu ako dobrú, zábavy sa zúčastnilo približne 130 ľudí, prizvaná hudobná skupina Kryštál sa svojej úlohy zhostila veľmi dobre, ľudia sa zabávali do 04,00 hod. rána.  Komisia nezaznamenala žiadnu sťažnosť zo strany hostí, ba práve naopak občania si pochvaľovali, že konečne obec zorganizovala zábavnú akciu, ktorá oslovila nielen mladých, ale aj strednú a staršiu generáciu.

 1. Vianočné trhy a Mikuláš 3.12.2016

Akciu Vianočné trhy  organizovala Kultúrna komisia obce po prvýkrát a ukázalo sa, že rozhodnutie zorganizovať Vianočné trhy bolo správne.  Sortiment na trhu ponúkal rôzne výrobky od medovníkov, až po drobné hračky a predmety s vianočným motívom, bola aj cukrová vata a iné dobroty.

Súbežne prebiehala akcia Guláš Cup, ktorá je svojím rozsahom veľká a pritiahla veľa ľudí aj z okolia, ale akcia nechtiac narúšala pokojnú vianočnú atmosféru vo vnútri spoločenského domu (hluk, hudba, skákacie hrady) a v podstate vystúpenie speváckeho zboru s vianočnými piesňami v tomto šume skoro úplne zaniklo.

Na základe tejto skúsenosti kultúrna komisia navrhuje na rok 2017 uskutočniť Vianočné trhy a Mikuláša samostatne.

Čo sa týka Mikuláša, negatívom bol neskorší príchod Mikuláša asi o 20 min. a z toho plynula nervozita niektorých rodičov. Mikuláša predstavoval divadelník z Divadla pod Hríbikom, ktorý bol aj s manželkou a ako sprievod mal od nás anjelikov a čerta. Po peknom uvedení a navodení tej správnej atmosféry došlo k tomu, že deti sa dostali v podstate až na kontakt k Mikulášovi a nevedel dať priestor deťom na básničky. Koniec jeho vystúpenia sa obmedzil už len v odovzdávaní mikulášskych balíčkov.

Komisia sa zhodla na tom, že na budúci rok by sa Mikuláš organizoval v deň Vianočných trhov vo vnútri spoločenského domu, kde Mikuláš by bol na pódiu a deti by mohli k nemu postupne prichádzať. Bol by vytvorený aj priestor na to, aby deti mohli niečo zarecitovať alebo zaspievať.

 1. Predvianočné posedenie s dôchodcami 11.12.2016

Predsedkyňa klubu dôchodcov vo Viničnom požiadala Spevácky zbor Viničiar o kultúrne vystúpenie s vianočnými piesňami. Spevácky zbor sa tejto úlohy zhostil veľmi dobre, zaspieval známe vianočné piesne, Tichú noc si dôchodcovia zaspievali spoločne so zborom. Zlatým klincom programu bolo sólo vystúpenie umeleckej vedúcej zboru Janky Glausovej, ktorá zaspievala spolu s Andou Noskovičovou a s doprovodom zboru pieseň Na stella Mária. Táto pieseň viditeľne dojala obecenstvo a nejednému z dôchodcov sa kotúľali slzy po lícach.

dsc_4548

Záverom je možné povedať, že oblasť kultúry sa v tomto roku výrazne pozdvihla najmä vďaka práci Kultúrnej komisie pod vedením Barbory Horváthovej, vďaka speváckemu zboru Viničiar pod vedením Janky Glausovej, detskej tanečnej folklórnej skupiny Tancujúce slniečko pod vedením Katky Elekovej a detí zo ZŠ a MŠ vo Viničnom. Veríme, že aj rok 2017 bude bohatý na kultúrne akcie.