august 30, 2016

Občianske združenie Tancujúce slniečko

 

Občianske združenie Tancujúce slniečko vzniklo v roku 2015. Pracuje ako folklórny tanečný krúžok pre deti vo veku od 5-18 rokov. Snažíme sa o odovzdanie tradičných folklórnych zvykov, tancov a piesní z celého Slovenska na súčasnú generáciu detí.

Ďakujeme za podporu obci Viničné, takisto za podporu zo strany ZŠ, za poskytnuté priestory na cvičenie.

Na školský rok 2016/2017 môžete prihlásiť svoje dieťa v termíne od 5.9.2016 – 14.9.2016. Prihlášku za člena, informovaný súhlas a ďalšie informácie, si môžete stiahnuť tu:

Prihláška za člena

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií

Vyplnenú prihlášku prosím vložte do škatule, označenej našim názvom, ktorá bude umiestnená pri vchode do ZŠ vo Viničnom. Ďalšie informácie o začiatku krúžku budú rodičom oznámené emailom.

Katarína Eleková 0917 190 715

Zuzana Kapitáňová 0902 084 078

e-mail: tancujuceslniecko@gmail.com

 


Fotogaléria

DSC_0678 (1920x1277)