október 10, 2018

Odpadové hospodárstvo

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020 – záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu:

Záverečné stanovisko – Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020

Uvedený dokument je prístupný k nahliadnutiu na obecnom úrade v úradné hodiny, u Natálií Kuttnerovej Ragasovej, číslo dverí 30.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma Natur – Pack, a.s. pripravila pre partnerské samosprávy vzdelávacie aktivity – PLASTY – populárno-náučný článok pre použitie obcami, ide o vzdelávací materiál populárno-náučné spracovanie témy PLASTY. Materiál je možné bez obmedzenia stiahnuť na webovej stránke www.naturpack.sk v časti NA STIAHNUTIE  – DOKUMENTY OBCE (link nájdete po kliknutí SEM.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov od 11.10.2018 do 21.10.2018

Zber nebezpečného odpadu – 7.11.2018

Oznam – obsah 1 100l kontajnerov na tetrapack

Deň zeme – 21.04.2018 (sobota)

Zber nebezpečného odpadu – 18.04.2018

Zber objemného odpadu – 11.04.2018

Oznam o začatí zberu tetrapacku od 13.03.2018

Skládka – oznam o otvorení od 03.03.2018

Plán vývozu odpadu – kalendár 2018

Plán vývozu separátov – kalendár 2018

Zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov od 13.11.2017 až do 19.11.2017

Zber objemného odpadu -15.11.2017

Skládka – oznam o zatvorení do 01.03. 2018

Zber nebezpečného odpadu – 18.10.2017

Plán vývozu odpadu – kalendár 2017

Triedime_odpad_s_naturpackom_pre_web (1)

Oznam pre občanov od Marius Pedersen, a.s. – separáty

Nádoby preberáme a vydávame v čase:

Pondelok: 8:00  – 12:00      13:00 – 15:00

Streda:      9:00 – 12:00        13:00 – 15:00

Štvrtok:     8:00 – 12:00        13:00 – 15:00

Oznámenie o strategickom dokumente