november 13, 2017

Odpadové hospodárstvo

Zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov od 13.11.2017 až do 19.11.2017

Zber objemného odpadu -15.11.2017

Skládka – oznam o zatvorení do 01.03. 2018

Zber nebezpečného odpadu – 18.10.2017

Plán vývozu odpadu – kalendár 2017

Triedime_odpad_s_naturpackom_pre_web (1)

Oznam pre občanov od Marius Pedersen, a.s. – separáty

Nádoby preberáme a vydávame v čase:

Pondelok: 8:00  – 12:00      13:00 – 15:00

Streda:      9:00 – 12:00        13:00 – 15:00

Štvrtok:     8:00 – 12:00        13:00 – 15:00

Oznámenie o strategickom dokumente