apríl 16, 2019

Odpadové hospodárstvo

____________________________________________________________________________________

Projekt – zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO

____________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že na internetovej stránke obce Viničné a úradných tabuliach v obci je od decembra 2018 k dispozícií kalendár zberu odpadu na rok 2019 zvlášť pre nádoby (rodinné domy) a zvlášť pre 1100l kontajnery (bytové domy a zberné miesta). Občania, ktorí bývajú v rodinných domoch sa riadia podľa rozpisu pre nádoby (tí ktorí užívajú 120l, alebo 240l nádoby a vrecia). Občania, ktorí bývajú v bytových domoch sa riadia podľa rozpisu pre kontajnery (tí ktorí užívajú 1100l kontajnery). Rozpis separátneho zberu je do 06/2019, doplnený do konca roka 2019 bude v priebehu mesiacov máj/jún 2019.:

Plán vývozu odpadu – nádoby rodinné domy do 06/2019

Plán vývozu odpadu – 1100l kontajnery do 06/2019

___________________________________________________________________________________________________________________________

Oznam – zberný dvor

___________________________________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, aby si svoje smetné nádoby na komunálny odpad / BIO odpad a vrecia na plasty / papier vykladali vždy deň vopred vo večerných hodinách.

Upozorňujeme občanov, že 26.11.2018 v pondelok je plánovaný vývoz komunálneho odpadu a preto smetné nádoby si treba vyložiť už 25.11.2018 v nedeľu večer.

Ďakujeme za spoluprácu.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020 – záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu:

Záverečné stanovisko – Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020

Uvedený dokument je prístupný k nahliadnutiu na obecnom úrade v úradné hodiny, u Natálií Kuttnerovej Ragasovej, číslo dverí 30.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Firma Natur – Pack, a.s. pripravila pre partnerské samosprávy vzdelávacie aktivity – PLASTY – populárno-náučný článok pre použitie obcami, ide o vzdelávací materiál populárno-náučné spracovanie témy PLASTY. Materiál je možné bez obmedzenia stiahnuť na webovej stránke www.naturpack.sk v časti NA STIAHNUTIE  – DOKUMENTY OBCE (link nájdete po kliknutí SEM.)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zber objemného odpadu -17.04.2019

Zber nebezpečného odpadu – 10.04.2019

Zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov od 11.10.2018 do 21.10.2018

Zber nebezpečného odpadu – 7.11.2018

Deň zeme – 21.04.2018 (sobota)

Zber nebezpečného odpadu – 18.04.2018

Zber objemného odpadu – 11.04.2018

Oznam o začatí zberu tetrapacku od 13.03.2018

Plán vývozu odpadu – kalendár 2018

Plán vývozu separátov – kalendár 2018

Zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov od 13.11.2017 až do 19.11.2017

Zber objemného odpadu -15.11.2017

Skládka – oznam o zatvorení do 01.03. 2018

Zber nebezpečného odpadu – 18.10.2017

Plán vývozu odpadu – kalendár 2017

Triedime_odpad_s_naturpackom_pre_web (1)

Oznam pre občanov od Marius Pedersen, a.s. – separáty

Nádoby preberáme a vydávame v čase:

Pondelok: 8:00  – 12:00      13:00 – 15:00

Streda:      9:00 – 12:00        13:00 – 15:00

Štvrtok:     8:00 – 12:00        13:00 – 15:00

Oznámenie o strategickom dokumente