máj 1, 2016

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Viničné na roky 2015 – 2022   iconapdf