apríl 7, 2016

Rímsko-katolícka cirkev

erbcolor1

farár: Mgr. Štefan Alberty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Viničné
Hlavná 66/127
900 23 Viničné
tel.: 00421 – 33 – 6476 157

Oficiálnu stránku farnosti nájdete tu: www.vinicne.fara.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Viničné
je spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené rímskokatolíckou cirkvou, bratislavskej arcidiecéze, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou arcibiskupa metropolitu J. E. Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského zverená farárovi vdp. Mgr. Štefanovi Albertymu ako jeho vlastnému pastierovi. Účasť na sv.omši v nedeľu je asi 300 veriacich. Ku rímsko-katolíckej cirkvi sa hlási 74,01 % obyvateľov (r.2001).

História farnosti
Tieto údaje vychádzajú z kroniky farára Arpáda Tvrdého: Cirkevná vrchnosť 6.marca 1725 oddelí filiu vedenú od r. 1617 od fary pezinskej a povýši na farnosť. Ustanoví farára Andreja Rudinského. 27. júla 1727 posvätil kostol gróf Imrich Esterházy, svätiaci biskup z Ostrihomu. Bolo to ôsmu nedeľu po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Patrocínium sv. Filipa a (mladšieho), apoštolov (3.mája)