august 14, 2018

Komisie pri OZ

Komisie obecného zastupiteľstva:

Finančná komisia: Edmund Kalianko (predseda), Oľga Čajkovičová, Ivana Pazdernatá, Jaroslav Baláž

Sociálna komisia: Martin Ulrich (predseda), Mgr. Anna Škrípová, Oľga Čajkovičová

Komisia územného plánovania a stavebného poriadku: Mgr. Martin Horváth (predseda), Mgr.Robert Chvostek, Ing. Štefan Galan

Kultúrna komisia: Barbora Horváthová (predseda), Ing. Ján Bíž, Katarína Eleková, Zuzana Kapitáňová, Emília Martincová, Anna Vojčáková

Komisie sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Predsedom komisie je spravidla poslanec obecného zastupiteľstva.