august 31, 2016

Komisie pri OZ

Komisie obecného zastupiteľstva

Finančná a sociálna komisia: Edmund Kalianko (predseda), Ing. Vladimír Beláčik, Ing. Martin Horváth a Ing. Oliver Chudáček

Komisia územného plánovania a stavebného poriadku: Mgr. Martin Horváth, (predseda), Mgr.Robert Chvostek, Ing. Štefan Galan,

Kultúrna komisia: Barbora Horváthová (predseda), Ján Bíž, Katarína Eleková, Zuzana Kapitáňová, Dominika Marková, Emília Martincová, Anna Vojčáková,

Komisie sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Predsedom komisie je spravidla poslanec obecného zastupiteľstva.