január 26, 2017

Stavebný úrad

Stavebný úrad
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Viničné – s pôsobnosťou pre obec Viničné a obec Slovenský Grob
Cintorínska 13
900 23 Viničné

Ing. Miroslava Vachová
stavebnyurad@vinicne.sk
MT: 0917622459
Tel.: 033/2028976

Ing. Lucia Letanovská
lucia.letanovska@vinicne.sk
Tel.: 033/2028977

Odlúčené pracovisko Obecný úrad Limbach:

Úradné hodiny: Utorok 09,00  – 15,30 (obedňajšia prestávka 12,00 – 13,00)

Ing. Ingrid Ščepková

Tel.: 033/6477379

MT: 0918327052

• podávanie žiadostí cez podateľne obecných úradov a cez podateľňu spoločného obecného úradu v obci Viničné

• správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. v znení doplnkov sa uhrádzajú v hotovosti pri podaní na príslušnom obecnom úrade

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok  8.00 – 12.00    13.00 – 15.00
Utorok      Nestránkový  deň
Streda      9.00 – 12.00      13.00 – 18.00
Štvrtok     8.00 – 12.00
Piatok      Nestránkový  deň