október 10, 2016

Symboly obce

Erb pozostáva z modrého štítu, na ktorom je vyznačené strieborné hniezdo v tvare polmesiaca. V ňom stojí vľavo točená strieborná labuť s troma mláďatami.  

 vinicne_e-converted

Vlajka má dve farby – bielu a modrú. Pozostáva zo štyroch zvislých pruhov, umiestnených vedľa seba. Poradie farieb zľava doprava – 3/6 modrá, 1/6 biela, 1/6 modrá a 1/6 biela. Zástava je ukončená troma cípmi a dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 vlajka

Pečať obce ma kruhový tvar s dvoma kružnicami. V menšej kružnici je umiestnený erb obce. V medzikruží je nápis OBEC VINIČNÉ a v dolnej polovici sa nachádza šesť päťcípovitych hviezd. 

História hovorí, že pečať pochádza zo začiatku 17. storočia. V roku 1672 použil totiž vtedajší notár obce Vavrinec Hein na jednej z úradných listín prstencovú pečať, na ktorej bola labuť kŕmiaca svoje tri mláďatá.