júl 28, 2017

Zamestnanci obecného úradu


Obecný úrad

Natália Kuttnerová Ragasová
Asistentka starostu a referentka OcÚ
Tel: 033/2028971
MT: 0915078106
Email: natalia.kuttnerova@vinicne.sk

Oľga Čajkovičová
Ekonómka
Tel.: 033/2028972
Email: olga.cajkovicova@vinicne.sk

Jana Glasová
Správa majetku, výberové obstarávanie, personalistika, mzdy
Tel.: 033/2028973
Email: janka.glasova@vinicne.sk

 

 

Mgr. Jana Harčariková
Matrika, evidencia obyvateľstva, podateľňa
Tel.: 033/2028974
Email: jana.harcarikova@vinicne.sk

Mgr. Anna Škrípová
Správa daní a poplatkov, pokladňa
Tel.: 033/2028975
Email: anna.skripova@vinicne.sk

Ján Škríp
Správca Spoločenského domu Obce Viničné
MT: 0918808430
Email: spolocenskydom@vinicne.sk


Stavebný úrad:

Ing. Miroslava Vachová
stavebnyurad@vinicne.sk
MT: 033/2028976
Tel.: 0917622459

 

Ing. Ľuboš Labuda
lubos.labuda@vinicne.sk
Tel.: 033/2028977