apríl 4, 2019

Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019

Zasadnutia OZ v roku 2019:
07.02.2019 (štvrtok)
25.04.2019 (štvrtok)
13.06.2019 (štvrtok)
12.09.2019 (štvrtok)
07.11.2019 (štvrtok)
12.12.2019 (štvrtok)