január 3, 2018

Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018

Pracovné zasadnutie Oficiálne zasadnutie
21.02.2018 (streda) 28.02.2018 (streda)
18.04.2018 (streda) 25.04.2018 (streda)
20.06.2018 (streda) 27.06.2018 (streda)
05.09.2018 (streda) 12.09.2018 (streda)
17.10.2018 (streda) 24.10.2018 (streda)