február 15, 2017

Harmonogram zasadnutí

  1. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017
Pracovné zasadnutie Oficiálne zasadnutie
1.3.2017 (streda) 8.3.2017 (streda)
19.4.2017 (streda) 26.4.2017 (streda)
21.6.2017 (streda) 28.6.2017 (streda)
6.9.2017 (streda) 13.9.2017 (streda)
18.10.2017 (streda) 25.10.2017 (streda)
6.12.2017 (streda) 13.12.2017 (streda)