15.8.2018

Určenie elektronickej adresy pri delegovaní člena pre voľby v roku 2018

Určenie elektronickej adresy pri delegovaní člena pre voľby v roku 2018