február 28, 2018

Vinársky spolok

Spolok priateľov vína vo Viničnom:

Predseda spolku: Ing. Milan Jurčovič
Člen výboru spolku: Ing. František Cintavý
Člen výboru spolku: Ján Škríp
Člen výboru spolku: Martin Ulrich
Člen výboru spolku: Mgr. Andrej Horný

________________________________________________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Spolok priateľov vína Vás srdečne pozýva na 36. ročník výstavy vín vo Viničnom, ktorá sa uskutoční dňa 03.03.2018 od 13,00 hod do 22,00 hod v spoločenskom dome vo Viničnom. Na ochutnanie bude pripravených 490 vzoriek vín z vinohradníckych oblastí Slovenska a Moravy. Pre návštevníkov bude pripravený sprievodný program a chutné občerstvenie. Vyhlásenie výsledkov bude o 15,00 hod.

_________________________________________________________________________________________________________

Výsledky výstavy vín 2018

Výsledky výstavy vín 2017

Výsledky výstavy vín 2014

Prehľad ocenených vín