apríl 18, 2016

Vinársky spolok

Spolok priateľov vína vo Viničnom:

Predseda spolku: Ing. Milan Jurčovič
Člen výboru spolku: Ing. František Cintavý
Člen výboru spolku: Ján Škríp
Člen výboru spolku: Martin Ulrich
Člen výboru spolku: Mgr. Andrej Horný

Výsledky výstavy vín 2014

Prehľad ocenených vín