22.8.2017

Viničné – Voľby do VÚC november 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecnyurad@vinicne.sk

Podľa VZN č. 9/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane, v článku 2 Vyhradenie miest a určenie plôch:

1/ Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane obce je možné len na týchto miestach a plochách:

a. Na zadnej strane troch úradných tabúľ obce, orientovaných k parkovisku umiestnených pred nákupným strediskom „Coop Jednota“ na Hlavnej ulici.

b. Na reklamných valcoch umiestnených na Hlavnej ulici, a to pri zvonici a pri autobusovej zástavke s označením Viničné, OcÚ.

c. Na vyhradenom mieste pevného oplotenia futbalového štadióna na Cintorínskej ulici.

2/ Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.