máj 5, 2016

Zakladateľ slovenskej lukostreľby

Zakladateľ slovenskej lukostreľby

O pár týždňov sa budú vo Viničnom konať Akademické Majstrovstvá Sveta v lukostreľbe. A nie je to určite náhoda, že šampionát sa bude konať vo Viničnom. História lukostreľby na Slovensku je totiž spätá práve s touto malou západoslovenskou dedinkou a s menom Karol Noskovič.

1951 Velezrada

V roku 1951 mal Karol Noskovič osemnásť rokov, mal pred maturitou. Na Slovensku zúril komunizmus, politické procesy… V tom roku zatkli aj Karola Noskoviča, za rozširovanie protištátnych (presnejšie –protikomunistických) letákov. Karola Noskoviča odsúdil Štátny súd v Bratislave za trestný čin velezrady na šesť rokov, na Slovensku bol zavretý v Leopoldove, kde okúsil povestný Leopoldovský mlyn (krvavé výsluchy Štb, ktoré mali za cieľ zlomiť uväznených). Nasledovali uránové doly v Jáchymove, tu prešiel p. Noskovič všetkými možnými lágrami. Pracoval ako baník. Po tri a pol roku ho za vzorné správanie prepustili. Sedem mesiacov po tom, ako bol na slobode, prišiel povolávací rozkaz. Ako bývalý politický väzeň však Karol Noskovič nemohol narukovať do riadnej armády. Narukoval k PTP- ákom, tzv. Čiernym barónom. To boli prapory určené pre politicky nespoľahlivé osoby, ktoré namiesto vojenskej služby a výcviku vykonávali rôzne, zväčša stavebné práce. Karol Noskovič teda narukoval do Ostravy, kde fáral v ostravských uholných baniach a tu sa začína história lukostreľby na Slovensku.

Karol Noskovič
Z PTP-áka lukostrelec

V Ostrave Karol Noskovič prvý krát pričuchol k lukostreľbe. Keďže sa predtým venoval atletike, mal k športu kladný vzťah, lukostreľba si ho okamžite získala. Naučil sa strieľať, chodil po súťažiach.. V roku 1957 sa po dvoch rokoch a troch mesiacoch strávených v PTP vrátil domov, do Viničného. Tu predviedol to, čo sa naučil domácim chlapcom a dievčatám. Napísal list do Prahy, že vo Viničnom sa zakladá lukostrelecký oddiel, vyžiadal si inštrukcie a prvý lukostrelecký klub na Slovensku bol na svete, písal sa november 1958. Prvé luky nakúpil Karol Noskovič v bazároch, boli to drevené luky, ktoré vyrábal národný podnik Artis. Tieto luky stály cca 40 Kčs. K tomu sa predávali drevené šípy za 10 Kčs. Neskôr sa začali v Čechách (Koh-i-nor) vyrábať duralové luky, tieto boli lepšie, avšak boli to nebezpečné luky- praskali v mieste najväčšieho namáhania a strelec občas dostal ranu do čela, ako obuškom. Karol Noskovič nebol výnimkou. K lepším lukom sa strelci z Viničného dostali až o mnoho neskôr. I napriek tomu sa však začali zúčastňovať pretekov. V roku 1960 už chodili na preteky do Otrokovíc a do Brna. Založila sa tradícia streleckého preteku Malokarpatský strapec. Prvý ročník vyhral prof. Baštář, vtedajší prezident čs. lukostreleckého zväzu a viceprezident medzinárodného zväzu lukostrelcov. Aj vďaka nemu sa vo Viničnom dostali k vyradenému reprezentačnému luku. Začali sa vyrábať laminátové luky, výkony strelcov rástli, materiálne vybavenie sa zlepšovalo. Od ideálu to však bolo ďaleko. Karol Noskovič vtedy pracoval na stavbe. Rovno z práce chodil na preteky. V roku 1964 bol nespravodlivý rozsudok nad Karolom Noskovičom a spol. zrušený.

Hydinár Čierna Voda

Vďaka svojej politickej minulosti maturoval Karol Noskovič na tri krát. Neskôr zmenil zamestnanie odišiel z Pozemných stavieb a začal pracovať v Podniku pre šľachtenie a rozmnožovanie hydiny v Pezinku. Vo Viničnom v tom čase zažívala lukostreľba útlm. Karol Noskovič teda založil druhý lukostrelecký klub na Slovensku- Hydinár Čierna voda. Medzi aktívnych strelcov patril i vtedajší vodič riaditeľa PŠRH a tak mala lukostreľba aj materiálnu podporu . Z prostriedkov ROH sa nakúpili kvalitné luky a klub sa pravidelne zúčastňoval mnohých súťaží. Karol Noskovič pôsobil v podniku 35 rokov, až do svojho odchodu do penzie. Lukostrelcov vo Viničnom viedol neskôr Matej Melichar. Štafetu po ňom prevzal jeho syn Tibor, ktorý je dnes reprezentačným trénerom.

Predseda KVPS

Karol Noskovič má stále veľa práce. Ako bývalý politický väzeň dnes zastáva funkciu predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska. V roku 1990 sa dočkal spolu s ostatnými nespravodlivo obvinenými rehabilitácie v plnom rozsahu. Z luku strieľa dva krát do roka, na Deň detí a na jeseň na Slnečných jazerách v Senci.

Milan Konfráter