december 19, 2018

Základné informácieWarning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lh309000/www_root/wp-content/themes/portal/content-page.php on line 26

Starosta obce: Pavel Galamboš

Tel.: 033/2028970
MT: 0905 783 006
email: starosta@vinicne.sk


Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu je 4 roky. Začína zložením sľubu, ktorý Pavel Galamboš zložil 06.12.2018 a skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starostu obce volia v rámci komunálnych volieb obyvatelia obce, ktorí majú v obci trvalý pobyt.
Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.